رنگ لباس گویای رازهای درون ماست!

روانشناسان عقیده دارند رنگی که برگزیده و دلخواه کسی است میتواند گویای خصوصیات اخلاقی و روانشناسی او باشد. رنگ مورد علاقه تان در مورد خص...

ادامه مطلب

نکاتی که هر خانم ریزنقشی باید بدانید

لباس مناسب خانومای ریز نقش:

چند نکته که هرخانمی باید آن را بداند:لباستان باید اندازه تان باشد: بهتر است خانم ها و آقایان ریز نقش مراقب اندام خود باشند. چاقی...

ادامه مطلب